+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Oznámenie o počte žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 a termíny konania prijímacích skúšok

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda Dunaszerdahely v školskom roku 2023/2024 má  určený počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 nasledovne: študijný odbor 5361M praktická sestra s vjm 38 žiakov študijný odbor 5361M praktická sestra s vjs   19 žiakov   Termín konania prijímacích skúšok:
  • 1.kolo    1. termín : 04.05.2023
  • 1. kolo   2. termín: 09.05.2023
Najnovšie fotky zo života školy