+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy -  Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk.r. 2021/22 na odbor 5361M  praktická sestra Praktická sestra 5361M trieda s vjm        17 voľných miest Praktická sestra 5361M trieda s vjs            8 voľných miest
  1. kolo prijímacích skúšok sa koná 22.6.2021.
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 031/552 26 50

Termín preškolenia

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať 7.– 18. júna 2021. Preškolenia začína 7. júna  2021 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod. Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru. Prihlášky je potrebné poslať  na e-mail: sekretariatszsds@zupa-tt.sk. Ďalšie informácie: 031/ 5522650 Prihláška: https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/tlaciva-tlaciva-2/  

Tlačivá pred nástupom do školy – 19.4.2021

Žiaci, ktorí nedovŕšili 18 rokov musia vyplniť nasledovné tlačivá pred nástupom do školy: 19256 (4) 19257 (1) Žiaci, ktorí už dovŕšili 18 rokov musia vyplniť nasledovné tlačivá pred nástupom do školy: 19260 (1) 19261
Najnovšie fotky zo života školy