+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

ŠKOLA VOLÁ…

S radosťou oznamujeme našim žiakom, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa bude konať dňa 5. septembra 2022 o 9.00 hod na školskom dvore.

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa zapojila do programu pre profesionálny rozvoj pedagógov a rozvoj občianskych a životných schopností a zručností  žiakov s názvom "Školy, ktoré menia svet."
Koordinátorkou projektu je Mgr. Anita Malíková.
https://skolyktoremeniasvet.sk/

Pracovná ponuka pre opatrovateľov a pre zdravotníckych asistentov

Domov seniorov AMBRÓZIA - Idősek Otthona hľadá opatrovateľov/ku, zdravotníckych asistentov. Kontakt: Mgr. Bodó Anna, 931 01 Šamorín, Kasárenská 1/A, t. č.:  0903 759 684
Najnovšie fotky zo života školy