+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Zase u stredoškolákov vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou

Na základe tlačovej konferencie ministra MŠVVaŠ SR o 12:20 hod, Branislava Gröhlinga stredné školy od 12.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. Bližšie informácie žiakom poskytnú triedni učitelia.

Oznam

Vedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdravotníckych asistentov sa nekoná, vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v okrese. Za pochopenie ďakujeme! O novom termíne každého prihláseného účastníka informujeme!

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame). Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.   https://www.minedu.sk/data/att/17265.pdf

Nový termín preškolenia

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistentov! Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať 05.– 09. októbra 2020. Preškolenia začína 5. novembra  2020 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod. Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.
Najnovšie fotky zo života školy