+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Vedenie školy a pedagógovia

Vedenie školy

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy
Mgr. Ildikó Feketeová
zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Ilona Hegedüš Rehák
koordinátorka praktického vyučovania

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Barnabás Bindics
maďarský jazyk a biológia
Mgr. Kristián Bugár
matematika, fyzika, informatika
PaedDr. Adriana Csala
anglický jazyk
Mgr. Annamária Farkas
výchovný poradca, odborné predmety
Mgr. Eleonóra Halász
odborná učiteľka
PaedDr. Kinga Kiss PhD.
anglický jazyk, maďarský jazyk a literatúra
Mgr. Attila Kollár
fyzika, chémia, informatika
Mgr. Anita Lang Takács
odborné predmety
Mgr. Csilla Nyilfa Nagy
nemecký a slovenský jazyk
PaedDr. Gabriela Orsolya PhD.
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
Mgr. Lívia Pintes
nemecký a slovenský jazyk
Mgr. Tamás Ravasz
odborné predmety
Mgr. Denisa Révayová
odborné predmety
Mgr. Linda Vargová
odborné predmety
Mgr. Gabriela Feketeová
odborné predmety
Mgr. Andrea Hegedüsová
telesná výchova
Mgr. Ildikó Horváthová
odborné predmety
PhDr. Mária Horváthová
odborné predmety
Mgr. Zuzana Kissová
odborné predmety
PhDr. Helena Lászlóová
odborné predmety
MUDr. Viola Morvaiová
odborné predmety
PhDr. Eva Pódaová
odborné predmety
PhDr. Anita Szolnokiová
odborné predmety
Mgr. Terézia Vasmeraová
odborné predmety
Mgr. Ildikó Ágh
odborné predmety

Externí pedagogickí zamestnanci

MUDr. Margita Bajkai
odborné predmety
MUDr. Ladislav Fekete ml.
odborné predmety
Mgr. Krisztina Gríger
všeobecno-vzdelávacie predmety
MUDr. Dávid Keresztényi
odborné predmety
Mgr. Marta Krondiaková
odborné predmety
Mgr. Gyöngyi Marczellová
odborné predmety
MUDr. Ella Pálfy
odborné predmety
MUDr. Márta Petőcz
odborné predmety
MUDr. Marta Švelanová
odborné predmety
Vilma Mrázová
latinský jazyk
doc. PhDr. Gábor Pintes PhD.
všeobecno-vzdelávacie predmety
MUDr. Jozef Lavu
odborné predmety
PhDr. Fridrich Nagy
všeobecno-vzdelávacie predmety
MUDr. Veronika Mundoková Csiba
odborné predmety

Pedagógovia na rodičovskej dovolenke

PhDr. Zuzana Fenešová
odborné predmety