+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Vedenie školy a pedagógovia

Vedenie školy

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy
Mgr. Ildikó Feketeová
zástupkyňa riaditeľky
PhDr. Zuzana Fenešová
koordinátorka praktického vyučovania, výchovný poradca

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Barnabás Bindics
maďarský jazyk a literatúra, biológia
Mgr. Kristián Bugár
matematika, fyzika, informatika
PhDr. Jozef Gödölle
odborné predmety
Mgr. Eleonóra Halász
odborná učiteľka
Mgr. Ilona Hegedüš Rehák
odborné predmety
Mgr. Attila Kollár
fyzika, chémia, informatika
Mgr. Anita Lang Takács
odborné predmety
PaedDr. Gabriela Orsolya PhD.
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
Mgr. Lívia Pintes
nemecký jazyk
Mgr. Linda Vargová
odborné predmety
Mgr. Marta Vörösová
slovenský jazyk a lieratúra
PaedDr. Adriana Csalaová
anglický jazyk
Mgr. Annamária Farkas
odborné predmety
Mgr. Gabriela Feketeová
odborné predmety
Mgr. Zuzana Haramiaová
odborné predmety
Mgr. Andrea Hegedüsová
telesná výchova
Mgr. Ildikó Horváthová
odborné predmety
PhDr. Mária Horváthová
odborné predmety
Mgr. Zuzana Kissová
odborné predmety
Mgr. Marta Krondiaková
odborné predmety
PhDr. Tímea Ládiová
odborné predmety
PhDr. Helena Lászlóová
odborné predmety
MUDr. Viola Morvaiová
odborné predmety
Vilma Mrázová
Maďarský jazyk , latinský jazyk
Mgr. Lídia Nagyová
odborné predmety
PhDr. Eva Pódaová
odborné predmety
PhDr. Anita Szolnokiová
odborné predmety
Mgr. Terézia Vasmeraová
odborné predmety
Mgr. Andrea Viziová
Anglický jazyk, nemecký jazyk

Externí pedagogickí zamestnanci

MUDr. Ladislav Fekete
odborné predmety
MUDr. Jozef Lavu
odborné predmety
PhDr. Fridrich Nagy
všeobecno-vzdelávacie predmety
doc. PhDr. Gábor Pintes PhD.
všeobecno-vzdelávacie predmety
MUDr. Edit Rajzák
odborné predmety
Mgr. Silvia Virágová
všeobecno-vzdelávacie predmety
Mgr. Eszter Zsemlye Kliner
odborné predmety
MUDr. Veronika Mundoková Csiba
odborné predmety

Pedagógovia na rodičovskej dovolenke

PaedDr. Kinga Kiss PhD
anglický jazyk, maďarský jazyk a literatúra
Mgr. Magdaléna Zelenická Tóth