+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Súťaže

Úspech v okresnej súťaži v stolnom tenise

Športové súťaže a olympiády

Naše žiačky Vivien Kariková (2.ZAA M), Anett Jandura (2. ZAA M), Éva Csizmadia (3.ZAAM) a Barbara Brožeková (1.ZAB S) získali 2.miesto v okresnej súťaži v stolnom tenise, ktorá sa uskutočnila 5. decembra 2018 v Dunajskej Strede. Takto si budú môcť zmerať sily so súperkami v krajskom kole v januári! Držíme vám palce!

Na súťaž žiačky pripravovala profesorka  Andrea Hegedűsová.

Piatok 13-teho 2018, Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Odborné súťaže

Žiaci ani učitelia našej školy nie sú poverčiví, a preto škola 13. apríla zorganizovala školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci, v ktorej súťažili študenti 2. a 3. ročníka. Súťaž bola zostavená z teoretických a praktických zadaní napr. oživovanie, úrazy v domácnosti alebo  škole, športové úrazy, atď. Najlepšie výkony podalo družstvo 2. ročníka v zostave Mária Szolgayová, Viktória Horváthová, Jessica Markusová. V kategórii tretiakov najviac bodov dosiahli Viktória Kissová, Renáta Szabóová, Andrea Zakálová a Krisztína Mészárosová.

Víťazné družstvo bude reprezentovať školu na krajskom kole súťaže v PPP v Trenčíne a druháci sa zúčastnia súťaže v partnerskej škole vo Frýdku Místku, ČR.

Opäť sme získali cenu obecenstva

Odborné súťaže

21. marca 2018 sa uskutočnil 6. ročník konferencie stredných zdravotníckych škôl v Banskej Bystrici. Školu reprezentovali dve študentky, a to Klaudia Baroková III. ZAB S a Claudia Kukumbergová IV. ZAB S, ktoré si pripravili projekt o zriedkavom Hirschsprungovom detskom ochorení.

Okrem prednášky študentky zostavili informačný zošit určený rodičom detí s týmto zriedkavým ochorením. Ide o vrodené ochorenie postihujúce hrubé črevo. Príčinou je chýbanie parasympatikových nervových buniek v stene hrubého čreva. V dôsledku chýbania nervových buniek sú tieto úseky hrubého čreva zúžené a stiahnuté. Nad zúženým miestom sa začína hromadiť črevný obsah a úsek sa rozširuje. Dieťa zaostáva v raste a vývoji, často sa sťažuje na opakované bolesti brucha a môže sa vyskytnúť mimovoľný únik stolice.   Diagnostika klinický obraz zobrazovacie vyšetrovacie metódy : endoskopia hrubého čreva, irigografia, rektálna manometria diagnózu potvrdí odber vzorky z postihnutej časti hrubého čreva – biopsia a následná histológia. Potrebná je úprava stravy – zvýšiť množstvo zeleniny a ovocia, konzumovať ovsené vločky, ktoré dráždia črevnú stenu a napomáhajú v pohybe črevného obsahu. Postihnutá časť čreva sa chirurgicky odstraňuje.

V prednáške sa študentky upriamili na úlohy rodičov pred vykonaním potrebného zákroku. Študentky si spôsobom prezentácie, odbornou pripravenosťou a informačným zošitom získali sympatie študentov a uznanie prítomných pedagógov a tým vyslúženú cenu obecenstva konferencie.

20180325_061416

Vianočná súťaž v skoku do výšky

Športové súťaže a olympiády

20. decembra 2017 sa opäť konalo športové podujatie a to stredoškolská vianočná súťaž v skoku do výšky. Školu reprezentovali: Anna Hobot z 1. ZAB S, ktorá obsadila 6.miesto a Rebeka Bombicz, ktorá sa umiestnila na skvelom 5.mieste. Dievčatá boli naozaj veľmi šikovné, keďže súťaže sa zúčasnilo okrem iných stredných odborných škôl aj športové gymnázium. Blahoželáme študentkám aj pani profesorke.

Vianočný futsalový zápas

Športové súťaže a olympiády

19. decembra  2017 sa študenti školy zúčastnili vianočného futsalového zápasu, ktorý sa konal v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede. Svoje sily si zmerali s družstvami Športového gymnázia, družstvom SPOŠ a Súkromného gymnázia s VJM v Dunajskej Strede.  Zápasy prebiehali v trvaní 2 x 10 minút a družstvá boli v zostave 5+1. Družstvo školy viedla Mgr. Andrea Hegedűsová a družstvo školy reprezentovali:  Anna Hobot (I. ZAB S), Rebeka Bombicz (I. ZAB S), Anett Jandura (I. ZAA M), Vivien Karika (I. ZAA M),  Kitti Szell (I. ZAA M), Kira Bors (I. ZAA M), Vivien Horváth (II. ZAB S), Krisztiána Farkas (IV. ZAA M),  Regina Király (IV. ZAA M),  Krisztina Győri (IV. ZAA).

Postúpili sme!

Športové súťaže a olympiády

Dňa 14. novembra sme sa zúčastnili súťaže vo floorbale, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka a Športového gymnázia v Dunajskej Strede. Mali sme silných súperov, ale na svoj výkon sme hrdí. Vďaka členom tímu: Tibor Bóka, Adam Fišer, Gábor Fodor, Adam Horváth, Dávid Hudec, Krištof Kósa, Kristián Kovács, László Nagy, Máté Varga, Ronald János a v neposlednom rade pani profesorke Mgr.Andrei Hegedűsovej.

Držíme vám palce v krajskom kole!

Mezei futáson – járási 3. hely

Športové súťaže a olympiády

Sorry, this entry is only available in Maďarčina.

Iskolánk diákjai 2017. szeptember 27-én Mgr. Hegedűs Andrea tanárnővel mezei futáson vettek részt a Bősön az Amadé – parkban. Összesítettben a járási versenyben a lányok csapata 3. helyezést ért el.

Gratulálunk a résztvevőknek a kitartásért és a kiváló versenyszellemért. A résztvevő diákok: Petőczová Réka (I. ZAB); Szabó Sáva (I. ZAB); Hobot Anna (I. ZAB); Bóka Tibor (I.ZAA M); Halász Patrik (I. ZAB).

NAŠEJ ŠKOLE SA DOSTALO VEĽKEJ CTI

Jazykové súťaže a olympiády

Na tohtoročnom celoslovenskom kole súťaže Prednese poézie a prózy Mihálya Tompu vo svojej kategórii (stredoškoláci) Angelika Tóthová, žiačka 4. ZAA M triedy sa umiestnila na 1. mieste. Angelika každý rok sa zapájala do tejto súťaže, a svojou aktivitou a úspechy sa jej podarilo korunovať s týmto úžasným umiestnením. Na Slovensku teraz ona je najlepšia!

V kategórii spievané básne (bez vekového obmedzenia) celoslovenskom kole reprezentovala skupina „Bakancsosok“ v zložení Kristíny Állóovej a Barbary Kántorovej z 2. ZAA M triedy. Je to veľká česť, že sa dostali medzi 12 najlepších skupín na Slovensku a aj tu skvelo obstáli. Dosiahli kvalifikáciu bronzovej stuhy.

Pripravujúci učitelia: Mgr. Mária Töröková a pani profesorka Vilma Mrázová.

Gratulujeme žiakom a učiteľom za výbornú reprezentáciu školy! Angelike prajeme veľa úspechov na maturitných skúškach!