+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Súťaže

Petőfi – Tompa Seregszemle – Galánta

Jazykové súťaže a olympiády

Sorry, this entry is only available in Maďarčina.

Büszkék vagyunk diákjaink sikereire: Édes Levente – tovább jutott az országos seregszemlére. Fischer Emma ezüst sávval és a zsűri dicséretével távozott Galántáról a seregszemléről.  Leventének pedig szorítunk az országos megméretettésen, amelyre Újvárban kerül sor.

MLADÝ EURÓPAN 2022

Spoločenskovedné súťaže

Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlasujú už 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Našu školu reprezentovali: Kubišová Serena 2. PS S, Ábrahám Fanni a Zsemlyeová Tünde z 2. PS M triedy.

Hviezdoslavov Kubín

Jazykové súťaže a olympiády

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Úspech v okresnej súťaži v stolnom tenise

Športové súťaže a olympiády

Naše žiačky Vivien Kariková (2.ZAA M), Anett Jandura (2. ZAA M), Éva Csizmadia (3.ZAAM) a Barbara Brožeková (1.ZAB S) získali 2.miesto v okresnej súťaži v stolnom tenise, ktorá sa uskutočnila 5. decembra 2018 v Dunajskej Strede. Takto si budú môcť zmerať sily so súperkami v krajskom kole v januári! Držíme vám palce!

Na súťaž žiačky pripravovala profesorka  Andrea Hegedűsová.

Piatok 13-teho 2018, Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Odborné súťaže

Žiaci ani učitelia našej školy nie sú poverčiví, a preto škola 13. apríla zorganizovala školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci, v ktorej súťažili študenti 2. a 3. ročníka. Súťaž bola zostavená z teoretických a praktických zadaní napr. oživovanie, úrazy v domácnosti alebo  škole, športové úrazy, atď. Najlepšie výkony podalo družstvo 2. ročníka v zostave Mária Szolgayová, Viktória Horváthová, Jessica Markusová. V kategórii tretiakov najviac bodov dosiahli Viktória Kissová, Renáta Szabóová, Andrea Zakálová a Krisztína Mészárosová.

Víťazné družstvo bude reprezentovať školu na krajskom kole súťaže v PPP v Trenčíne a druháci sa zúčastnia súťaže v partnerskej škole vo Frýdku Místku, ČR.

Opäť sme získali cenu obecenstva

Odborné súťaže

21. marca 2018 sa uskutočnil 6. ročník konferencie stredných zdravotníckych škôl v Banskej Bystrici. Školu reprezentovali dve študentky, a to Klaudia Baroková III. ZAB S a Claudia Kukumbergová IV. ZAB S, ktoré si pripravili projekt o zriedkavom Hirschsprungovom detskom ochorení.

Okrem prednášky študentky zostavili informačný zošit určený rodičom detí s týmto zriedkavým ochorením. Ide o vrodené ochorenie postihujúce hrubé črevo. Príčinou je chýbanie parasympatikových nervových buniek v stene hrubého čreva. V dôsledku chýbania nervových buniek sú tieto úseky hrubého čreva zúžené a stiahnuté. Nad zúženým miestom sa začína hromadiť črevný obsah a úsek sa rozširuje. Dieťa zaostáva v raste a vývoji, často sa sťažuje na opakované bolesti brucha a môže sa vyskytnúť mimovoľný únik stolice.   Diagnostika klinický obraz zobrazovacie vyšetrovacie metódy : endoskopia hrubého čreva, irigografia, rektálna manometria diagnózu potvrdí odber vzorky z postihnutej časti hrubého čreva – biopsia a následná histológia. Potrebná je úprava stravy – zvýšiť množstvo zeleniny a ovocia, konzumovať ovsené vločky, ktoré dráždia črevnú stenu a napomáhajú v pohybe črevného obsahu. Postihnutá časť čreva sa chirurgicky odstraňuje.

V prednáške sa študentky upriamili na úlohy rodičov pred vykonaním potrebného zákroku. Študentky si spôsobom prezentácie, odbornou pripravenosťou a informačným zošitom získali sympatie študentov a uznanie prítomných pedagógov a tým vyslúženú cenu obecenstva konferencie.

20180325_061416

Vianočná súťaž v skoku do výšky

Športové súťaže a olympiády

20. decembra 2017 sa opäť konalo športové podujatie a to stredoškolská vianočná súťaž v skoku do výšky. Školu reprezentovali: Anna Hobot z 1. ZAB S, ktorá obsadila 6.miesto a Rebeka Bombicz, ktorá sa umiestnila na skvelom 5.mieste. Dievčatá boli naozaj veľmi šikovné, keďže súťaže sa zúčasnilo okrem iných stredných odborných škôl aj športové gymnázium. Blahoželáme študentkám aj pani profesorke.