+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Krúžková činnosť

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU
Enviromentálny krúžok Mgr. Andrea Viziová
Čitaťeľský krúžok PaedDr. Gabriela Orsoly, PhD.
Fyzika – príprava na VŠ Mgr. Kristián Bugár
Herbárium Mgr. Barnabás Bindics
Info GURU Mgr. Attila Kollár
Literárny krúžok PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Nemecký jazyk Mgr. Andrea Viziová
 Nemecký jazyk – príprava na MS úroveň B2 Mgr. Lívia Pintes
 Prvé kroky na Edupege PhDr. Mária Horváthová