+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Krúžková činnosť

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU
Informatika Mgr. Attila Kollár
Matematika – Porozumiem Mgr. Kristián Bugár
Recitačný krúžok PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Zelená škola PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Príprava na MŠ B2 – ANJ PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Príprava na MŠ B1 – NEJ PaedDr. Gabriella Orsolya, PhD.
Slovenčina pre Ukrajincov PaedDr. Gabriella Orsolya, PhD.
Volejbal Mgr. Andrea Hegedüsová
Príprava na VŠ z OBN a BIO Mgr. Tamás Ravasz