+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Krúžková činnosť

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU
Prvá pomoc Mgr. Gábor Balogh
Čitaťeľský krúžok SJL PaedDr. Gabriela Orsoly, PhD.
Čitateľský krúžok MJL PaedDr. Kinga Kiss, PhD.