+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Krúžková činnosť

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU
Symptomatológia a diagnostika okom praktickej sestry MUDr. Viola Morvaiová
Čitateľský krúžok PaedDr. Gabriela Orsolya, PhD.
Recitačný krúžok PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Zelená škola PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Príprava na MŠ B2 – ANJ PaedDr. Kinga Kiss, PhD.
Príprava na MŠ B1 – NEJ Mgr. Anita Malíková