+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Kurzy a školenia

Preškolenie zdrav. asistentov v súlade s vyhláškou MZ SR č. 28/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.

Cena preškolenia: 100 Eur

Kontaktná osoba: Mgr. Hegedüš Rehák Ilona

Telefón: +421 (0)31 552 26 50; +421 (0)31 5522568

E-mail: info@szsds.sk

Prihláška: Prihláška na preškolenie

 

Certifikované kurzy a školenia Popis kurzu Kurzy a školenia otvorené v školskom roku 2019/2020
Kurz prvej pomoci
  • Rozsah: 8 hod
  • Cena kurzu: 25,- Eur
  • Prihlasovanie  môže byť elektronickou formou alebo poštou.
  • Prihlášku nájdete v sekcii dokumentov
  • Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Feketeová, tel. č.: 0903 259 989
aktívny kurz