+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Rada rodičov pri Strednej zdravotníckej škole – EK v Dunajskej Strede

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia spomedzi rodičov našich žiakov. V tejto rubrike môžete sledovať ich oznamy, návrhy, rozpočet RZ.

OSZTÁLY/TRIEDA A TAG NEVE/MENO ČLENA
I. PS A Andrea Šťavnická
I. PS B Beáta Czíferi
II. ZAA M Renáta Bors
II. ZAB S Orsolya Brožek
III. ZAA M Katalin Marczell
III. ZAB S Edit Szokol
IV. ZAA M Szilvia Németh
IV. ZAB S Tamás Godó
I. SA  S Marcela Juricinová
III. SA  M Bernadett Lukácsová