+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Rada školy/Rada rodičov pri Strednej zdravotníckej škole – EK v Dunajskej Strede

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia spomedzi rodičov našich žiakov. V tejto rubrike môžete sledovať ich oznamy, návrhy, rozpočet RZ.

OSZTÁLY/TRIEDA A TAG NEVE/MENO ČLENA
I. PS A Lengyelová Monika
I. PS B Győri Zsuzsanna
I. PS S Horváthová Katarína
2. PS M Véghová Eva
2. PS S Brožek Norbert
3. PSM Šťavnická Andrea
3. PS S Czíferi Beáta
4. ZA A Bors Renáta
4. ZA B Brožeková Orsolya