+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Rada školy/Rada rodičov pri Strednej zdravotníckej škole – EK v Dunajskej Strede

Radu rodičov tvoria riadne zvolení zástupcovia spomedzi rodičov našich žiakov. V tejto rubrike môžete sledovať ich oznamy, návrhy, rozpočet RZ.

Győri Zsuzsanna (predseda)

Rigóová Andrea

Szamaránszky Brigitta

Mgr. Domonkos Tímea

Varga Kristina

Maťová Denisa

Bokros Trúdi

Brožek Norbert

Horváth Katalin

Lengyelová Mónika

Újváry Martina

Sárköziová Angéla