+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Kontakt

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola

Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda

Tel: +421 (0)31 552 26 50

E-mail sekretariát: sekretariatszsds@zupa-tt.sk

E-mail všeobecné informácie: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk 

Web: www.szsds.sk, www.szsds.edupage.org

Instagram: @szsds.sk

Facebook: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

KONZULTAČNÉ HODINY
Trieda Triedny učiteľ Deň Čas (hod)
 I. PS A  Mgr. Halász Eleonóra pondelok 12:15 13:45
 I. PS B  Mgr.Lang Takács Anita pondelok 10:00 12:00
 I. PS S  Mgr. Nagyová Lýdia utorok 10:00 11:00
 II. PS M  PaedDr. Kiss Kinga, PhD. pondelok 10:40 11:25
 II. PS  S  PaedDr. Orsolya Gabriela, PhD. pondelok 12:15 13:00
 III. PS M  Mgr. Bindics Barnabás pondelok 10:40 12:00
 III. PS S  Mgr. Horváthová Ildikó pondelok 13:00 14:00
 IV. ZAA M  PhDr. Szolnokiová Anita streda 9:50 10:35
 IV. ZAB S  Mgr. Vargová Linda utorok 13:00 13:45
 II. SAN  Mgr. Kollár Attila pondelok 9:50 10:35
 III. SAN  Mgr. Bugár Kristián pondelok 8:00 13:30