+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Kontakt

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola

Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda

Tel: +421 (0)31 552 26 50

E-mail sekretariát: sekretariatszsds@zupa-tt.sk

E-mail všeobecné informácie: riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk 

Web: www.szsds.sk, www.szsds.edupage.org

Instagram: @szsds.sk

Facebook: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

KONZULTAČNÉ HODINY
Trieda Triedny učiteľ Deň Čas (hod)
 I. PS A  Mgr. Lívia Pintes pondelok 9:50 10:30
 I. PS B  Mgr. Annamária Farkas pondelok 10:40 11:25
 I. PS S  Mgr. Andrea Hegedüsová štvrtok 8:45 9:30
 II. PS A  Mgr. Eleonóra Halász streda 8:45 9:30
 II. PS  B  Mgr. Anita Lang Takács utorok 13:00 14:00
 II. PS S  Mgr. Linda Vargová pondelok 8:45 9:30
 III. PS M  PaedDr. Kinga Kiss, PhD. streda 8:45 9:30
 III. PS S  PaedDr. Gabriela Orsolya, PhD. streda 11:30 12:15
 IV. PS M  Mgr. Barnabás Bindics utorok 8:45 9:30
 IV. PS S  Mgr. Ildikó Horváthová streda 8:00 9:00
 III. SA M  Mgr. Attila Kollár