+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

História

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Szakközépiskola sa nachádza v centre mesta Dunajská Streda. Jej poloha umožňuje i dobrú dostupnosť mestskou hromadnou dopravou.

Stredná zdravotnícka škola bola založená v r. 1970, jej poloha, regionálne podmienky, požiadavky pracovného trhu, úroveň poskytnutia výchovy a vzdelávania a dosiahnuté výsledky a uplatnenie absolventov v praxi odzrkadľujú jej opodstatnenosť v sieti SOŠ okresu Dunajská Streda a regiónu Trnavského kraja.

Naša škola svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných pracovníkov i pre európsky trh práce. Študijné programy praktická sestra, zdravotnícky asistent a sanitár a krátkodobé študijné programy sú certifikované európskou vzdelávacou inštitúciou IES London s ratingom B+.

iskola2

História školy sa začína písať 1.9.1970 zriadením SZŠ. V rokoch 1970-1979 sa škola úspešne etablovala v sieti stredných škôl a dostala sa do povedomia širokej verejnosti.

V roku 1973 dostala škola novú budovu a dostáva sa na úroveň ostatných škôl tohto typu.

Od 1. januára 1991 nadobudla právnu subjektivitu. Žiaci školy prichádzajú z okresov Dunajská Streda, Komárno, Šaľa, Galanta, Nové Zámky, Nitra, Levice, Bratislava a vidiek.