+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia
Legfrissebb cikkek

Tisztelt szülők és kedves alapiskolák végzősei!

Tekintettel a klasszikus módon nem megvalósítható Nyitott Napokra,

2020.december 7- 11-ig

naponta 8:00 – 12:00 óráig,

telefonon kaphatnak  bővebb tájékoztatást az iskolánkon oktatott szakokról. Szíves figyelmükbe ajánljuk kisfilmünket is, ami az iskolánkat mutatja be. Érdeklődésüket várjuk a 031/552 26 50 – es telefonszámon. Figyelmükbe ajánljuk még az iskola Facebook oldalát is: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda https://www.facebook.com/137744946833912/videos/388578842523190  

IGAZGATÓNŐNK ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE SZALAGAVATÓ ALKALMÁBÓL

  Kedves végzős diákjaink! 2020-ban minden más... sok minden kimarad az életünkből, így a várva-várt jeles ünnepségünk is - a szalagavató. Terveztétek, elképzeltétek, izgalomban tartott benneteket, hogy vajon milyen lesz... Ember tervez, Isten végez. Ez most nem adatik meg. Nektek most máshol kellett helytállni és büszkének lenni arra, hogy iskolánkat és az egészségügyi hivatást választottátok – gondolok itt többek közt az országos tesztelésre. Nagyon értékes tagjai vagytok az iskolánknak és a társadalomnak is.  A jelenlegi járványügyi helyzet is kimutatja, hogy milyen nagy szükség van rátok, egészségügyi dolgozókra – nővérekre. Egy országszerte elismert, neves iskola diákjai vagytok. Azt is megtapasztaltátok, hogy fáradságos munkával lehet ezt kiérdemelni. A jó hírnevet csak úgy lehet fenntartani, ha mindannyian küzdünk érte: diák és tanár egyaránt. Mint ahogy az elmúlt 50 évben számos kiváló egykori diák öregbítette a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola hírnevét, úgy abban is biztos vagyok, hogy rátok, a jelenlegi végzősök többségére is még méltán büszkék leszünk! Ebben a bizonytalan és kilátástalan helyzetben is szeretném, ha tudnátok, hogy tanáraitokra mindig számíthattok. Napokban pedig figyeljétek a postát, mert érkezik Nektek egy kis meglepetés tőlünk. Sok sikert, kitartást és jól szolgáló egészséget kívánok Nektek.   Szeretettel   Dr. Miklós Beáta iskolaigazgató            

Zámer

Predmet a účel nájmu Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len "zriaďovateľ') dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove školy:

 na prízemí, Pavilon III - miestnosť je určený na obchody a služby s celkovou výmerou 16 m2  k tomu :  Ostatné spoločné priestory - chodba, sociálne zariadenie 13 m2.

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III. Cena: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 40,00 €/mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 110,00 €/mesiac. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.12.2020 na dobu určitú. Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 16.11.2020 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola,

Športová 349/34,

929 01 Dunajská Streda

v zalepenej obálke s označením "Prenájom nebytových priestorov".

A Nyitott Napok szellemében

Tekintettel az aktuális epidemiológiai helyzetre a novemberre meghirdetett Nyitott Napok elmaradnak!
Najnovšie fotky zo života školy