+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Voľné pracovné miesta

Pozícia:                                 Učiteľ/učiteľka odborných zdravotníckych predmetov

Miesto výkonu:                  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

Termín nástupu:               podľa dohody

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok

Náplň práce:

Výuka odborných predmetov v študijných odboroch: zdravotnícky asistent, praktická sestra, sanitár.

Kvalifikačné predpoklady uchádzača:

  •  vysokoškolské II. stupňa – odbor: ošetrovateľstvo
  • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt:

                 Sekretariát: szsdunstreda@gmail.com  Tel:  +421 (0)31 552 26 50;  +421 (0)31 5522568