+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Voľné pracovné miesta

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Pracovná pozícia: učiteľ/učiteľka odborných zdrav. predmetov

Miesto práce:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: podľa Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo.

Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady:

• motivačný list

• profesijný životopis

• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia diplomu)

• potvrdenie o bezúhonnosti

• zdravotná spôsobilosť

• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na adresu: szsdunstreda@gmail.com .

V predmete e-mailovej správy uveďte „Pozícia – učiteľ/učiteľka zdrav. predmetov“.

Kontakt:  PaedDr. Beata Miklósová, riaditeľka školy  031/552 26 50

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.