+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Školy, ktoré menia svet

ŠKOLY KTORÉ MENIA SVET

aktívny projekt

Naša škola sa zapojila do programu pre profesionálny rozvoj pedagógov a rozvoj občianskych a životných schopností a zručností  žiakov s názvom „Školy, ktoré menia svet.“
Koordinátorkou projektu je Mgr. Anita Malíková.