+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Výberové konanie – Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda VK – 2024/00/05

https://trnava-vuc.sk/kariera/riaditel-strednej-zdravotnickej-skoly-egeszsegugyi-kozepiskola-dunajska-streda-vk-2024-00-05/