+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacích skúšok – šk. rok 2021/22

Kritériá prijímacieho konania pre 1. ročník šk. roku 2021/22

Kritéria PS originál

 

Prihlasovacie tlačivá

Prihláška do strednej školy – Praktická sestra – 2-ročné štúdium
Prihláška do strednej školy – Prihláška sanitár 1-ročné štúdium

 

Podmienky prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

Kritéria PS covid final (4)

 

 

Skúšobné testy na prijímacie skúšky

BIOLÓGIA – slovenský jazyk

SJL

KĽÚČ SJL