+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacieho konania pre 1. ročník šk. r. 2023/24

Kritéria PS 2023

 

Prihlasovacie tlačivá na externé, večerné štúdium

Prihláška do strednej školy – Praktická sestra – 2-ročné štúdium
Prihláška do strednej školy – Prihláška sanitár 1-ročné štúdium

 

Podmienky prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

Kritéria PS covid final (4)

 

 

Skúšobné testy na prijímacie skúšky

BIOLÓGIA – slovenský jazyk

SJL

KĽÚČ SJL