+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Oznam

Vedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdravotníckych asistentov sa nekoná, vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v okrese.

Za pochopenie ďakujeme! O novom termíne každého prihláseného účastníka informujeme!

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

https://www.minedu.sk/data/att/17265.pdf

Nový termín preškolenia

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistentov!

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

05.– 09. októbra 2020.

Preškolenia začína 5. novembra  2020 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prvé kroky na EDUPAGE

Naša škola používa aplikáciu a program EduPage ako informačný systém. Manuál Vám bude nápomocný pri práci s Edupage. Bližšie informácie Vám poskytujú triedni učitelia.

Vaše prvé kroky 

Oznam – otvorenie školského roku

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu pandémie COVID – 19 sa otvorenie školského roku 2020/2021 riadi podľa osobitných pravidiel.

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EK v Dunajskej Strede nariaďuje dodržiavať nasledovné pokyny:

 • do školy vstupuje žiak len za predpokladu, že nemá horúčku, kašeľ a iné prejavy ochorenia dýchacích ciest
 • žiak odovzdá vyplnený dotazník a čestné prehlásenie triednemu učiteľovi (u žiaka, ktorý nedovŕšil 18. rokov podpisuje dokumenty rodič, žiak nad 18. rokov podpíše dokumenty sám)
 • v budove školy sa zdržiavajú LEN žiaci
 • v budove školy je povinné nosenie ochranného rúška, ktoré prekrýva ústa aj nos
 • prísne sa dodržiava pravidlo R – O – R (rúško – odstup – ruky)
 • žiaci prichádzajú do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:
 1. ročník – o 9.00 pred hlavným chodom školy s dodržaním R – O – R; so žiakom môže byť prítomný 1 zákonný zástupca
 2. ročník – o 10.00 podľa pokynov triedneho učiteľa
 3. ročník – o 10.30 podľa pokynov triedneho učiteľa
 4. ročník – o 11.00 podľa pokynov triedneho učiteľa

Pomaturitné kvalifikačné štúdium 2. ročné a Sanitár večerné štúdium ročné – o 13.00 pred hlavným chodom školy s dodržaním  R – O – R.

 

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EK v Dunajskej Strede ďakuje za spoluprácu a trpezlivosť.

Dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať:

17126

17088

Trošku inak o začiatku školského roka

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. 

Momentálne naša škola  nachádza v  zelenej fáze, čo predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. V tejto fáze nás sa týkajú nasledovné opatrenia:

zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Aktualizácia, dňa 19.8.2020.

 

 

 

 

 

 

Začiatok školského roka

Milí žiaci!

Čoskoro uplynú dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať novú silu, pomocou ktorej sa môžete ponoriť do úloh, ktoré Vám nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

Školský rok, ktorého brány teraz otvárame, naozaj prináša do Vášho života niektoré zmeny. Čakajú Vás okrem nových predmetov bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad školských aktivít, súťaží, projektov a nových metód vyučovania a učenia sa.

 

Otvorenie školského roku:

2.septembra 2020 o 9,00 hod.

 

Dresscode žiakov na slávnostnom otvorení šk.roku: biela blúzka s golierom, školská kravata (dostanete na slávnostnom otvorení šk. roku), čierna sukňa alebo nohavice.

Ďalšie informácie:

 • od septembra bude k dispozícii žiakom školský bufet
 • počas letných prázdnin je pre verejnosť k dispozícii sekretárka riaditeľky školy vždy v pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 hod.

Kontakt:

webová stránka školy- www.szsds.sk

Tel. číslo školy 031/ 552 26 50

Verím, že sa Vám bude dariť a prajem Vám veľa úspechov.

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy

 

 

Česť jeho pamiatke!

„Dňa 11. 6. 2020 pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz.
Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal. Prosím v tejto chvíli o minútu ticha.“

Slovenská komora učiteľov

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na šk. rok 2020/21

Riaditeľstvo SZŠ – EK oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk. roku 2020/21 na odbory praktická sestra a sanitár:

Praktická sestra:    100%-ná obsadenosť –  Ø voľných miest.

Sanitár:                   8 voľných miest na 2. kolo prijímacích skúšok.