+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Oznam – prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy –  Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v šk.r. 2021/22 na odbor 5361M  praktická sestra

Praktická sestra 5361M trieda s vjm        17 voľných miest

Praktická sestra 5361M trieda s vjs            8 voľných miest

  1. kolo prijímacích skúšok sa koná 22.6.2021.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 031/552 26 50

Termín preškolenia

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

7.– 18. júna 2021.

Preškolenia začína 7. júna  2021 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prihlášky je potrebné poslať  na e-mail: sekretariatszsds@zupa-tt.sk.

Ďalšie informácie: 031/ 5522650

Prihláška:

https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/tlaciva-tlaciva-2/

 

Vážení rodičia a milí žiaci končiacich ročníkov základných škôl!

Vzhľadom na to,  že sa týždeň otvorených dverí v klasickej forme nemôže uskutočniť,  v termíne

od 7- do 11. decembra 2020

v čase od 8:00 do 12:00 hod

Vám  telefonicky ochotne poskytneme informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Srdečne Vám odporúčame aj naše video,  v ktorom Vám predstavíme našu školu. Záujemcovia môžu telefonovať na telefónom čísle: 031/552 26 50

Do pozornosti Vám dávame aj našu stránku na Facebooku: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

https://www.facebook.com/137744946833912/videos/650988959115397

 

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY Z PRÍLEŽITOSTI STUŽKOVEJ SLÁVNOSTI

 

Milí štvrtáci!

 

V roku 2020 je všetko iné…. Mnohých vecí sme sa museli vzdať, medzi ktorými je aj naša  školská slávnosť –  stužková.  Plánovali ste ju, boli ste plní očakávania…. Ale  život sa rozhodol inak. Ako sa hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení.

Vaše cenné vedomosti a schopnosti ste museli a musíte preukázať inde – myslím tu aj na celoplošné testovanie. Pred pár rokmi ste sa rozhodli pre našu školu a vybrali ste povolanie zdravotníka. Ste veľmi cennými členmi našej školy a celej spoločnosti. Aj súčasná pandemická situácia nám jasne ukázala, aké dôležité je Vaše povolanie, Vaša práca – práca  praktickej sestry.

Ste žiakmi uznávanej strednej školy. Počas Vášho štúdia ste mohli vidieť aj pocítiť, že úspechy prichádzajú len tvrdou prácou. Dobré meno školy vieme zveľaďovať a zachovať  len ak všetci bojujeme spoločne. Som si istá, že v budúcnosti budeme na väčšinu z Vás veľmi hrdí.

V tejto neistej dobe chcem, aby ste vedeli, že sa na nás – na Vašich učiteľov – vždy môžete spoľahnúť. Sme tu pre Vás.

V nasledujúcich dňoch sledujte Vašu poštu, lebo k Vám prichádza malé prekvapenie od nás. Prajem Vám veľa úspechov, vytrvalosti a pevného zdravia.

 

S láskou

 

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy