+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Rada školy

Zoznam členov Rady školy

pri Strednej zdravotníckej škole – EK, Športová 349/34, Dunajská Streda (2020/2021)

 

 

Meno a priezvisko e-mailová adresa  
Mgr.  Ildikó Horváthová ildiko.horvathova.szsds@gmail.com Predseda rady školy
Mgr. Annamária Farkas annamaria.farkas.szsds@gmail.com Za pedagogických zamestnancov
Beata Hervayová hervayb@gmail.com Za nepedagogických zamestnancov
Beata Czíferi beata.cziferi@gmail.com Podpredseda rady školy
Judita Oros orosjudit17@gmail.com Zástupca rodičov
Norbert Brožek norbertbrozek@centrum.sk Zástupca rodičov
Evelyn Bedeová evelynbedeova@gmail.com Zástupca žiakov
JUDr. Zoltán Hájos primator@dunstreda.eu Za zriaďovateľa
Bc. László Bacsó varady@topolniky.sk Overovateľ
Mgr. Juraj Bottka juraj.bottka@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa
Mgr. Stanislav Pravda pravda.stanislav@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa