+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Venujte nám 2% z dane!

Milí rodičia a priatelia našej školy, budeme veľmi radi, ak časť svojich daní venujete na podporu nášho občianskeho združenia. Ako poukázať 2 % dane? Fyzická osoba (zamestnanec, ktorý poberal príjem zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa a nepodáva daňové priznanie):
  • požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
  • vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
  • tlačivá budú k dispozícii aj v škole,
  • obe tlačivá doručí poštou alebo osobne príslušnému daňovému úradu podľa sídla zamestnávateľa v termíne najneskôr do 30. 04. 2017,
  • je možné využiť aj ponuku školy, ktorá zabezpečí doručenie uvedených tlačív príslušnému daňovému úradu, ak žiak odovzdá vyplnené formuláre v škole triednemu učiteľovi do 21. 04. 2017.
Fyzická osoba (zamestnanec, ktorý poberal príjem od viacerých zamestnávateľov a sám podáva daňové priznanie):
  • vyplní priamo v daňovom priznaní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, pričom posledný termín na podanie je 31. 03. 2017.
Právnická osoba
  • vyplní priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb.
     

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa koná dňa 24. marca 2017 o 14:00 hod (v piatok) v triedach školy. PhDr. Eva Siposová riaditeľka školy rodicovske-sk-283x264

Pán Bugár prezentoval formy poskytovania sociálnej starostlivosti v meste Dunajská Streda

OLYMPUS DIGITAL CAMERAO cieloch sociálnej starostlivosti žiaci našej školy častokrát počuli od učiteľov na hodine sociálnej starostlivosti, ale ako to funguje v praxi to im vysvetlil pán poslanec mestského zastupiteľstva Dunajská Streda György Bugár dňa 14. a 15. marca 2017 na prednáške a v teréne. Čítať ďalej →

Netradičné vyučovanie v rámci odborných predmetov

indexDňa 14. marca 2017 žiaci 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent  sa zúčastnili na odbornej exkurzie v neštátnom zdravotníckom zariadení ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch. Čítať ďalej →
Najnovšie fotky zo života školy