+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2018 – POZVÁNKA

14971338_1288913544481754_959319779_nPozývame žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium

na Týždeň otvorených dverí

od 12. februára 2018 -  do 16. februára 2018

v čase od 8:00 hod – do 13:00 hod.

V rámci týždňa otvorených dverí Vám radi predstavíme priestory a fungovanie školy, jednotlivé študijné odbory, budete môcť získať bližšie informácie o štúdiu ako aj  uplatnení našich absolventov na trhu práce. Tešíme sa na Vás! Riaditeľstvo školy

Kam ísť ďalej s odborom zdravotnícky asistent

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOnedlho sa uzatvára termín odovzdania prihlášok na univerzity a vysoké školy. Študenti končiacich ročníkov, ktorí v sebe cítia potenciál a záujem o ďalšie štúdium už riešia otázku podávania si prihlášok. Nie je to inak ani na našej strednej zdravotníckej škole. Pre študentov, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium škola 19. januára 2018 zorganizovala stretnutie s bývalými úspešnými absolventmi školy. Bývalí študenti ako terajší lekár, fyzioterapeut, pôrodný asistent a zdravotnícky manager sprostredkovali študentom svoju cestu k profesionálnemu úspechu a uplatneniu sa. Za každou životnou cestou zaznieval význam vzdelávania a učenia sa. Po stretnutí s bývalými absolventmi nasledovala prezentácia Zdravotníckej univerzity, pobočka v Nových Zámkoch. Predstavitelia univerzity propagovali kombinovanú formu ďalšieho štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Študenti SZŠ z odboru zdravotnícky asistent nachádzajú svoje uplatnenie v rámci Slovenska, ale aj mimo našich hraníc. Zvolili si také povolanie, ktoré je síce náročné, ale pekné a kto ho vykonáva od srdca nájde sa v ňom a napĺňa ho. 

Dobrovoľnícka služba v Gabčíkove

20180121_080010Študentky 4.ZABS Nikoleta Mészarosová a Patrícia Leisztnerová 21.januára 2018 vykonávali dobrovoľnícku službu v Gabčíkove. Miestny Slovenský červený kríž v Gabčíkove každoročne koncom januára organizuje dobrovoľné darcovstvo krvi. Takto umožňujú tým obyvateľom, ktorí sa kvôli pracovným povinnostiam cez týždeň nevedia uvoľniť, aby v sobotu mali možnosť darovať krv a pomôcť. Všetkých darcov pozdravil predseda miestnej organizácie László Mátel a poďakoval sa im za danú dobročinnosť. Väčšina prítomných odovzdala krv, ale niektorí si prišli skontrolovať glykémiu a tlak krvi našimi študentkami. Vyučujúce školy poskytli informácie o správnej výžive a význame stravovania pre udržanie si optimálnych fyziologických hodnôt. Na záver dňa MUDr. Kiššová z Bratislavskej mobilnej transfúznej jednotky spokojne konštatovala, že počas dňa odovzdalo krv 42 dobrovoľných darcov. Pravda, záujemcov bolo viac, ale ich zdravotný stav nedovoľoval darcovstvo.    

OZNAM

infoVedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdrav. asistentov v súlade s vyhláškou MZ SR č. 28/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov sa koná podľa plánu v termíne : 19.2. – 3.3.2018. Vyučovanie sa uskutoční v dňoch: 19.2.2018;  21.2.2018;  23.2.2018;  26.2.2018;  28.2.2018  a  2.3.2018. Konkrétne informácie Vám poskytne kontaktná osoba! Prihláška na www.szsds.sk – Prihláška na preškolenie Cena preškolenia: 100 Eur Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Fenešová Kontakt: +421 (0)31 552 26 50; +421 (0)31 5522568 ; info@szsds.sk. 1. teoretická vyučovacia  hodina bude v odbornej učebni SZŠ-EK, Športová 349/34, Dunajská Streda, od 7:55 hod.
Najnovšie fotky zo života školy