+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Iskolánk története

Az iskola történelme 1970.9.1-től íródik. A hetvenes években sikeresen sorakozott be az egészségügyi iskolák közé és jutott be a köztudatba.

1973. 9.1-én új épületbe költözött és ez jelentős színvonal- emelkedést eredményezett. 1991. januárjától önálló jogi szubjektum. Az iskola tanulói a dunaszerdahelyi, komáromi, vágsellyei, galántai, érsekújvári, lévai, Pozsony-vidéki járásokból valók.

iskola2

 

Az iskola céljai és feladatai az indított szakok alapvető pedagógiai dokumentumaiból valamint a társadalmi és egészségügyi gyakorlat követelményeiből nőnek ki.

Az iskola feladata olyan magas szintű szakmai képzés nyújtása, amely gazdag általános műveltséggel társulva olyan egészségügyi dolgozó arculatát eredményezi, aki jó erkölcsi, magatartásbeli tulajdonság-oknak sincs híján.

Az 1993/ 94-es tanévtől magyar és szlovák osztályokban párhuzamosan folyik a tanítás.

Az iskolában a következő szakokat oktatják:

  • négy éves nappali szak –      praktikus (gyakorló) nővér magyar és szlovák nyelven
  • négy éves nappali szak –      egészségügyi asszisztens magyar  és szlovák nyelven
  • három éves  nappali szak –   segédápoló magyar és szlovák nyelven
  • munkaviszony melletti egy éves esti  és távutas szak – segédápoló szlovák nyelven
  • munkaviszony melletti  két éves esti és távutas szak – egészségügyi asszisztens szlovák nyelven
  • munkaviszony melletti két éves esti és távutas szak – praktikus (gyakorló) nővér szlovák nyelven.

Az egészségügyi iskolák 2001/2002 – es évben történő új szakra való átállásának következtében az általános nővér szakot az egészségügyi asszisztens  és praktikus nővér szak váltotta fel.