+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Zoznam uchádzačov na štúdium v šk.r. 2020/21

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí bol každému uchádzačovi zaslané poštou.

 

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA

S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

 

ZOZNAM UCHÁDZAČOV  O UČEBNÝ ODBOR SANITÁR