+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

ŽIACI POZOR!

Milí žiaci!

Prerušenie klasickej formy vyučovania neznamená, že máte prázdniny. Prosím, venujte sa učeniu, sledujte edupage a ostatné elektronické kanály, prostredníctvom ktorých dostávate úlohy. Zadané úlohy treba vypracovať a naučiť sa. Vyvarujte sa nákupným centrám, kaviarniam a uzavretých priestranstiev, kde je veľa ľudí. Prosím, nerobme paniku, radšej sa správajme zodpovedne!