+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Zase u stredoškolákov vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou

Na základe tlačovej konferencie ministra MŠVVaŠ SR o 12:20 hod, Branislava Gröhlinga stredné školy od 12.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. Bližšie informácie žiakom poskytnú triedni učitelia.