+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Začiatok školského roka

Milí žiaci!

Čoskoro uplynú dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať novú silu, pomocou ktorej sa môžete ponoriť do úloh, ktoré Vám nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

Školský rok, ktorého brány teraz otvárame, naozaj prináša do Vášho života niektoré zmeny. Čakajú Vás okrem nových predmetov bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad školských aktivít, súťaží, projektov a nových metód vyučovania a učenia sa.

 

Otvorenie školského roku:

2.septembra 2020 o 9,00 hod.

 

Dresscode žiakov na slávnostnom otvorení šk.roku: biela blúzka s golierom, školská kravata (dostanete na slávnostnom otvorení šk. roku), čierna sukňa alebo nohavice.

Ďalšie informácie:

  • od septembra bude k dispozícii žiakom školský bufet
  • počas letných prázdnin je pre verejnosť k dispozícii sekretárka riaditeľky školy vždy v pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 hod.

Kontakt:

webová stránka školy- www.szsds.sk

Tel. číslo školy 031/ 552 26 50

Verím, že sa Vám bude dariť a prajem Vám veľa úspechov.

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy