+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Vyhodnotenie projektu – My ako budúcnosť zdravotníctva

Hodnotenie najlepšieho projektu

Hodnotenie 3.PSS