+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Vianočný pozdrav

PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV VÁM

praje

vedenie školy a učiteľský zbor.