+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Tlačivá pred nástupom do školy – 19.4.2021

Žiaci, ktorí nedovŕšili 18 rokov musia vyplniť nasledovné tlačivá pred nástupom do školy:

19256 (4)

19257 (1)

Žiaci, ktorí už dovŕšili 18 rokov musia vyplniť nasledovné tlačivá pred nástupom do školy:

19260 (1)

19261