+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Spoločenskovedné súťaže

MLADÝ EURÓPAN 2022

Spoločenskovedné súťaže

Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlasujú už 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Našu školu reprezentovali: Kubišová Serena 2. PS S, Ábrahám Fanni a Zsemlyeová Tünde z 2. PS M triedy.

Olympiáda ľudských práv 2017

Spoločenskovedné súťaže

Dňa 8.2.2017 žiaci III. ZAB S triedy Claudia Kukumbergová a Gábor Nagy sa zúčastnili krajského kola súťaže –  Olympiáda ľudských práv v Hlohovci.

Súťaž sa pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej. Naši súťažiaci sa nekvalifikovali do ústneho kola, nakoľko sa im nepodarilo splniť  náročné kritériá písomnej časti.

Expert geniality show

Spoločenskovedné súťaže

Žiaci 1. a 2. ročníka sa zapojili do 9. ročníka celoslovenskej súťaže Expert geniality show.

Žiaci si mohli zvoliť spomedzi 5 ponúknutých zaujímavých tém. Súťažiaci žiaci chceli sebe a svojej škole dokázať, že majú odvahu zmerať si sily so všetkými súťažiacimi žiakmi Slovenska. 1. decembra 2015 prebehla súťaž na celom Slovensku formou testu. Vyhodnotenie bude 21. decembra 2015. Fandíne našim súťažiacim!

Súťaž mladý európan 2016

Spoločenskovedné súťaže

Už jedenásty rok organizujú súťaž Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťaž je o vedomostiach o Európe, histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Organizátori súťaže veria, že aj vďaka Mladému Európanovi získajú mladí ľudia lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy ako aj o možnostiach, ktoré im Európska únia prináša.

V tomto roku súťaž organizovali dňa 22. apríla 2016 v Komárne. Po náročnej príprave našu školu reprezentovali žiaci 2. ročníka Claudia Kukumbergová, Gábor Nagy a Tibor Szalay.