+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Odborné súťaže

Piatok 13-teho 2018, Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Odborné súťaže

Žiaci ani učitelia našej školy nie sú poverčiví, a preto škola 13. apríla zorganizovala školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci, v ktorej súťažili študenti 2. a 3. ročníka. Súťaž bola zostavená z teoretických a praktických zadaní napr. oživovanie, úrazy v domácnosti alebo  škole, športové úrazy, atď. Najlepšie výkony podalo družstvo 2. ročníka v zostave Mária Szolgayová, Viktória Horváthová, Jessica Markusová. V kategórii tretiakov najviac bodov dosiahli Viktória Kissová, Renáta Szabóová, Andrea Zakálová a Krisztína Mészárosová.

Víťazné družstvo bude reprezentovať školu na krajskom kole súťaže v PPP v Trenčíne a druháci sa zúčastnia súťaže v partnerskej škole vo Frýdku Místku, ČR.

Opäť sme získali cenu obecenstva

Odborné súťaže

21. marca 2018 sa uskutočnil 6. ročník konferencie stredných zdravotníckych škôl v Banskej Bystrici. Školu reprezentovali dve študentky, a to Klaudia Baroková III. ZAB S a Claudia Kukumbergová IV. ZAB S, ktoré si pripravili projekt o zriedkavom Hirschsprungovom detskom ochorení.

Okrem prednášky študentky zostavili informačný zošit určený rodičom detí s týmto zriedkavým ochorením. Ide o vrodené ochorenie postihujúce hrubé črevo. Príčinou je chýbanie parasympatikových nervových buniek v stene hrubého čreva. V dôsledku chýbania nervových buniek sú tieto úseky hrubého čreva zúžené a stiahnuté. Nad zúženým miestom sa začína hromadiť črevný obsah a úsek sa rozširuje. Dieťa zaostáva v raste a vývoji, často sa sťažuje na opakované bolesti brucha a môže sa vyskytnúť mimovoľný únik stolice.   Diagnostika klinický obraz zobrazovacie vyšetrovacie metódy : endoskopia hrubého čreva, irigografia, rektálna manometria diagnózu potvrdí odber vzorky z postihnutej časti hrubého čreva – biopsia a následná histológia. Potrebná je úprava stravy – zvýšiť množstvo zeleniny a ovocia, konzumovať ovsené vločky, ktoré dráždia črevnú stenu a napomáhajú v pohybe črevného obsahu. Postihnutá časť čreva sa chirurgicky odstraňuje.

V prednáške sa študentky upriamili na úlohy rodičov pred vykonaním potrebného zákroku. Študentky si spôsobom prezentácie, odbornou pripravenosťou a informačným zošitom získali sympatie študentov a uznanie prítomných pedagógov a tým vyslúženú cenu obecenstva konferencie.

20180325_061416

ZASLÚŽENÉ PRVÉ MIESTO

Odborné súťaže

Dňa 5. apríla 2017 sa konala 5.celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore zdravotnícky asistent v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka Claudia Kukumbergová s témou Zásady správneho kŕmenia pacienta s poruchou prehĺtania, prevencia aspirácie. Čítať ďalej →