+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Jazykové súťaže a olympiády

NAŠEJ ŠKOLE SA DOSTALO VEĽKEJ CTI

Jazykové súťaže a olympiády

Na tohtoročnom celoslovenskom kole súťaže Prednese poézie a prózy Mihálya Tompu vo svojej kategórii (stredoškoláci) Angelika Tóthová, žiačka 4. ZAA M triedy sa umiestnila na 1. mieste. Angelika každý rok sa zapájala do tejto súťaže, a svojou aktivitou a úspechy sa jej podarilo korunovať s týmto úžasným umiestnením. Na Slovensku teraz ona je najlepšia!

V kategórii spievané básne (bez vekového obmedzenia) celoslovenskom kole reprezentovala skupina „Bakancsosok“ v zložení Kristíny Állóovej a Barbary Kántorovej z 2. ZAA M triedy. Je to veľká česť, že sa dostali medzi 12 najlepších skupín na Slovensku a aj tu skvelo obstáli. Dosiahli kvalifikáciu bronzovej stuhy.

Pripravujúci učitelia: Mgr. Mária Töröková a pani profesorka Vilma Mrázová.

Gratulujeme žiakom a učiteľom za výbornú reprezentáciu školy! Angelike prajeme veľa úspechov na maturitných skúškach!

Žiaci v semifinále

Jazykové súťaže a olympiády

Angelika Tóth, žiačka IV. ZAA M triedy, Rozália Csető, Krisztína Álló a Barbara Kántor z II. ZAA M triedy  sa zúčastnila v semifinále –  Súťaž v prednese poézie, prózy, spievaných básní a divadiel poézie Mihálya Tompu. Do celoštátneho kola postúpili: Angelika Tóth a skupina „Bakancsosok“ – Krisztína Álló a Barbara Kántor, oni získali prvé miesto vo svojej kategórii. Rozália Csető získala druhé miesto v prednese prózy, ale to nestačilo, aby postúpila ďalej.

Celoštátnu recitačnú súťaž  usporiadajú  27-29. apríla 2017 v Rimavskej Sobote.

Držíme Vám palce!

XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója

Jazykové súťaže a olympiády

A Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Házban került megrendezésre a XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója. Iskolánkat erős csapat képviselte, élükön Tóth Angelika IV. ZAA M osztályos tanulóval, aki már rutinos résztvevője a versenynek. A csapatot továbbá erősítette Csető Rozália a II. ZAA M osztályból, aki szintén rendszeresen szerepel szavalóversenyeken. A csapat további tagjai elsősökből tevődtek össze, akik nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültek a megméretetésre, név szerint: Csizmadia Éva, Mátis Dávid és Rencés Patrik.

Čítať ďalej →

LEGERE literárna súťaž

Jazykové súťaže a olympiády
19. decembra 2016 sa konalo 3.kolo VI. Literárnej súťaže Legere, ktorú organizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF V Nitre.
V tomto roku za tému určili literárnu tvorbu známeho maďarského realistického spisovateľa Kálmána Mikszátha a vybrané diela súčasnej maďarskej literatúry. Súťažiaci v troch kolách riešili náročné úlohy testov a v poslednom kole sa predstavili aj kreatívnou mini prednáškou. Našu školu reprezentovali: Kitti Szombathelyi (III. ZAA M), Oľga Bordácsová (III. ZAA M) a  Rozina Enikő Varga (III. ZAA M).