+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

ZASLÚŽENÉ PRVÉ MIESTO

Dňa 5. apríla 2017 sa konala 5.celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore zdravotnícky asistent v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka Claudia Kukumbergová s témou Zásady správneho kŕmenia pacienta s poruchou prehĺtania, prevencia aspirácie.

Zvolená téma bola veľmi náročná, nakoľko poruchy prehltávania môžu vzniknúť z rôznych príčin. Liečba a ošetrovateľská starostlivosť si vyžadujú individuálny prístup zdravotníckeho pracovníka. Vytvoriť všeobecné zásady pri kŕmení pacienta s poruchou prehĺtania nebola ľahká úloha. Na základe dostupnej odbornej literatúry, po konzultácii učiteľov odborných zdravotníckych predmetov, internistov, neurológa, chirurga a logopédov sa nám podarilo vytvoriť všeobecné zásady. Okrem prezentácie bola vytvorená aj učebná pomôcka, ktorá je určená pre študentov v učebnom odbore sanitár, zdravotnícky asistent a pre opatrovateľov.

Zo 16 prezentácií, našu prezentáciu vyhodnotila odborná porota ako najlepšiu. Naša prezentácia sa páčila nie iba len odborníkom, ale aj získala Cenu publika.

Tešíme sa víťazstvu a sme radi, že sme prispeli k zvyšovaniu kvality v starostlivosti o pacientov s poruchou prehĺtania.

Nakoniec zásady o správnom kŕmení pacienta s poruchou prehĺtania:

  1. Elevácia pacienta do vysokej Fowlerovej polohy, je to polosediaca poloha.
  2. Pred podaním realizovať hygienickú starostlivosť o ústnu   dutinu – dosiahne sa stimulácia tvorby slín a senzorických vnemov.
  3. Jedlo rozkrájať na menšie kúsky.
  4. Nepodať naraz stravu rozličnej konzistencie!
  5. Zdravotnícky pracovník má byť vo výške pacienta – oči v úrovni jeho očí.
  6. Sledovať toleranciu každého sústa, každé nasledujúce podávať až po prehltnutí predchádzajúceho.
  7. Priebežne kontrolovať ústnu dutinu, či nedochádza   k nahromadeniu jedla.
  8. Počas výkonu nekomunikovať s pacientom – hrozí riziko aspirácie (vniknutie potravín do dýchacích ciest).
  9.  Tekutiny dať pacientovi vypiť z pohára.
  10. Udržiavať vysokú Fowlerovú polohu (polosediacu) min. 30 minút po príjme stravy, aby nedochádzalo k regurgitácie (spätný pohyb prehltnutej potravy zo žalúdka do úst bez  zvracania).