+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

XX. ročník Olympiády ľudských práv

Mária Szolgayová žiačka 2. ZAB S triedy úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole olympiády ľudských práv.

Súťaž je postupová, realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.IMG_20180310_0001