+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

SÚŤAŽ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI – REGIONÁLNE KOLO

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci pokračuje podľa nových pravidiel. V týchto mesiacoch prebiehajú regionálne kolá. V tomto roku SZŠ sv. Vincenta de Paul Topoľčany organizovala reginálne kolo, nakoľko minulý rok vyhrala 1. miesto.

Súťaž sa konala dňa 5. apríla 2017. Našu školu reprezentovali žiaci  3. ročníka: Kitti Szombathelyiová, Tibor Szalay a Gábor Nagy. Trojčlenné družstvo pripravila MUDr. Viola Morvaiová.

Celá súťaž bola veľmi náročná. Súťažiaci mali preukázať teoretické vedomosti pri písaní testu. Naše družstvo pri písaní testu stratilo len jeden bod. V ostatných situáciách naše družstvo sa snažilo prakticky preukázať svoje vedomosti v oblasti záchrany života oproti tým družstvám, ktoré konali menej a skôr iba vysvetlili, prečo a ako to má byť v „ostrej situácii“.

Sme hrdí na naše družstvo delilo ich len jeden bod, aby skončili na treťom mieste.