+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Súťaž mladý európan 2016

Už jedenásty rok organizujú súťaž Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťaž je o vedomostiach o Európe, histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Organizátori súťaže veria, že aj vďaka Mladému Európanovi získajú mladí ľudia lepší prehľad o výhodách spoločnej Európy ako aj o možnostiach, ktoré im Európska únia prináša.

V tomto roku súťaž organizovali dňa 22. apríla 2016 v Komárne. Po náročnej príprave našu školu reprezentovali žiaci 2. ročníka Claudia Kukumbergová, Gábor Nagy a Tibor Szalay.