+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese v maďarskom jazyku – Petőfi-Tompa Országos Seregszemle