+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Piatok 13-teho 2018, Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Žiaci ani učitelia našej školy nie sú poverčiví, a preto škola 13. apríla zorganizovala školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci, v ktorej súťažili študenti 2. a 3. ročníka. Súťaž bola zostavená z teoretických a praktických zadaní napr. oživovanie, úrazy v domácnosti alebo  škole, športové úrazy, atď. Najlepšie výkony podalo družstvo 2. ročníka v zostave Mária Szolgayová, Viktória Horváthová, Jessica Markusová. V kategórii tretiakov najviac bodov dosiahli Viktória Kissová, Renáta Szabóová, Andrea Zakálová a Krisztína Mészárosová.

Víťazné družstvo bude reprezentovať školu na krajskom kole súťaže v PPP v Trenčíne a druháci sa zúčastnia súťaže v partnerskej škole vo Frýdku Místku, ČR.