+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Súťaže

XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója

Jazykové súťaže a olympiády

A Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Házban került megrendezésre a XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója. Iskolánkat erős csapat képviselte, élükön Tóth Angelika IV. ZAA M osztályos tanulóval, aki már rutinos résztvevője a versenynek. A csapatot továbbá erősítette Csető Rozália a II. ZAA M osztályból, aki szintén rendszeresen szerepel szavalóversenyeken. A csapat további tagjai elsősökből tevődtek össze, akik nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültek a megméretetésre, név szerint: Csizmadia Éva, Mátis Dávid és Rencés Patrik.

Čítať ďalej →

Olympiáda ľudských práv 2017

Spoločenskovedné súťaže

Dňa 8.2.2017 žiaci III. ZAB S triedy Claudia Kukumbergová a Gábor Nagy sa zúčastnili krajského kola súťaže –  Olympiáda ľudských práv v Hlohovci.

Súťaž sa pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej. Naši súťažiaci sa nekvalifikovali do ústneho kola, nakoľko sa im nepodarilo splniť  náročné kritériá písomnej časti.

LEGERE literárna súťaž

Jazykové súťaže a olympiády
19. decembra 2016 sa konalo 3.kolo VI. Literárnej súťaže Legere, ktorú organizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF V Nitre.
V tomto roku za tému určili literárnu tvorbu známeho maďarského realistického spisovateľa Kálmána Mikszátha a vybrané diela súčasnej maďarskej literatúry. Súťažiaci v troch kolách riešili náročné úlohy testov a v poslednom kole sa predstavili aj kreatívnou mini prednáškou. Našu školu reprezentovali: Kitti Szombathelyi (III. ZAA M), Oľga Bordácsová (III. ZAA M) a  Rozina Enikő Varga (III. ZAA M).

Turnaj vo futsale

Športové súťaže a olympiády

Futsal alebo skôr staršie sálový futbal je halová obdoba futbalu. Vznikol v Brazílii pôvodne ako šport futbalových veteránov. Po futbalovej kariére sa presunuli hráči z trávnikov do menších plôch, do hál. Slovo futsal vzniklo spojením španielskeho resp. portugalského slova pre futbal (fútbol resp. futebol) a španielskeho resp. portugalského slova pre sálu (sala/salón resp. salão).  Hracia plocha je obdĺžnikového tvaru. Na hre sa zúčastňujú dve družstvá s 4 + 1 hráčmi a počet striedaní nie je obmedzený. Zápas trvá 2 × 20 min, pričom platí, že ak je lopta mimo hry, časomiera sa pozastavuje.

Čítať ďalej →

Zdravotníci tancovali

Športové súťaže a olympiády

Dňa 26. novembra 2016 sa konala súťaž – Pohár Akadémie tanca v Nitre. Našu školu reprezentovali žiačky z  IV. ZAA M triedy pod názvom: Zdravotníci tancujú.

Získali sme 3. miesto.

Družstvo pripravil: Zsolt Csiba

Tanečnú skupinu tvorili: Marcela Vontszeműová, Kristiána Farkasová, Orsolya Füssiová, Nikoleta Görfölová, Bianka Hacsíková, Nikoleta Koczkásová, Noémi Ollári, Viktória Simon, Petra Szabó, Renáta Vargová.

Gratulujeme!!!