+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Súťaže

ZASLÚŽENÉ PRVÉ MIESTO

Odborné súťaže

Dňa 5. apríla 2017 sa konala 5.celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore zdravotnícky asistent v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka Claudia Kukumbergová s témou Zásady správneho kŕmenia pacienta s poruchou prehĺtania, prevencia aspirácie. Čítať ďalej →

Žiaci v semifinále

Jazykové súťaže a olympiády

Angelika Tóth, žiačka IV. ZAA M triedy, Rozália Csető, Krisztína Álló a Barbara Kántor z II. ZAA M triedy  sa zúčastnila v semifinále –  Súťaž v prednese poézie, prózy, spievaných básní a divadiel poézie Mihálya Tompu. Do celoštátneho kola postúpili: Angelika Tóth a skupina „Bakancsosok“ – Krisztína Álló a Barbara Kántor, oni získali prvé miesto vo svojej kategórii. Rozália Csető získala druhé miesto v prednese prózy, ale to nestačilo, aby postúpila ďalej.

Celoštátnu recitačnú súťaž  usporiadajú  27-29. apríla 2017 v Rimavskej Sobote.

Držíme Vám palce!

XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója

Jazykové súťaže a olympiády

A Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Házban került megrendezésre a XXVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója. Iskolánkat erős csapat képviselte, élükön Tóth Angelika IV. ZAA M osztályos tanulóval, aki már rutinos résztvevője a versenynek. A csapatot továbbá erősítette Csető Rozália a II. ZAA M osztályból, aki szintén rendszeresen szerepel szavalóversenyeken. A csapat további tagjai elsősökből tevődtek össze, akik nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültek a megméretetésre, név szerint: Csizmadia Éva, Mátis Dávid és Rencés Patrik.

Čítať ďalej →

Olympiáda ľudských práv 2017

Spoločenskovedné súťaže

Dňa 8.2.2017 žiaci III. ZAB S triedy Claudia Kukumbergová a Gábor Nagy sa zúčastnili krajského kola súťaže –  Olympiáda ľudských práv v Hlohovci.

Súťaž sa pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej. Naši súťažiaci sa nekvalifikovali do ústneho kola, nakoľko sa im nepodarilo splniť  náročné kritériá písomnej časti.

LEGERE literárna súťaž

Jazykové súťaže a olympiády
19. decembra 2016 sa konalo 3.kolo VI. Literárnej súťaže Legere, ktorú organizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF V Nitre.
V tomto roku za tému určili literárnu tvorbu známeho maďarského realistického spisovateľa Kálmána Mikszátha a vybrané diela súčasnej maďarskej literatúry. Súťažiaci v troch kolách riešili náročné úlohy testov a v poslednom kole sa predstavili aj kreatívnou mini prednáškou. Našu školu reprezentovali: Kitti Szombathelyi (III. ZAA M), Oľga Bordácsová (III. ZAA M) a  Rozina Enikő Varga (III. ZAA M).