+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Olympiáda ľudských práv 2017

Dňa 8.2.2017 žiaci III. ZAB S triedy Claudia Kukumbergová a Gábor Nagy sa zúčastnili krajského kola súťaže –  Olympiáda ľudských práv v Hlohovci.

Súťaž sa pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej. Naši súťažiaci sa nekvalifikovali do ústneho kola, nakoľko sa im nepodarilo splniť  náročné kritériá písomnej časti.