+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

NA NAŠEJ ŠKOLE JE EŠTE ZÁUJEM O STREDOŠKOLSKÚ ODBORNÚ ČINNOSŤ

V školskom roku 2016/2017 sa uskutoční už 39. ročník súťaže. Krajské kolo organizovala Stredná odborná škola technická v Galante. Žiaci našej školy sa súťažili v odboroch: Biológia a Zdravotníctvo a farmakológia.

V odbore Biológia svoju prácu prezentovali Kitti Szombathelyiová a Denis Polák s témou: Geneticky podmienený poruchový vývoj neurálnej trubice. Práca sa zaoberala s jedným z najčastejších defektov vývinu neurálnej trubice. Defekty neurálnej trubice sú vrodené chyby, ktoré majú vplyv na tkanivo, z ktorého rastie miecha a mozog. Anencefália (narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy) nastáva, keď sa horná časť neurálnej trubice nedokáže zavrieť (medzi 23. a 26. dňom tehotenstva), čo má za následok, že chýba väčšia časť mozgu, lebky a pokožky hlavy. Príčina ochorenia nie je známa. Medzi možné príčiny patrí prítomnosť environmentálnych vplyvov a nízky príjem kyseliny listovej u matky počas tehotenstva. Anencefália sa vyskytuje asi u 1 z 10 000 prípadov. Žiaci s prácou chceli poukázať na vplyv genetiky a negatívnych vplyvov vonkajšieho prostredia na vývoj ochorenia.

Súťažiaci žiaci Miroslava Henešová a Tibor Szalay v odbore Zdravotníctvo a farmakológia sa zaoberali s ošetrovateľským problémom – preležanina. Zmapovali výskyt preležanín v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach v Trnavskom kraji v sledovanom období. Hľadali odpovede na otázku, prečo vznikajú preležaniny a či sú dostupné každému, kto potrebuje zdravotnícku pomôcku na predchádzanie vzniku preležanín. Výskumom zistili, že ľudia v sociálnom zariadení majú nedostatok vedomostí o možnostiach efektívneho využívania zdravotníckych pomôcok na predchádzanie vzniku preležanín, nepoznajú pomôcky hradené z verejného zdravotného poistenia.

Claudia Kukumbergová a Gábor Nagy nám predstavili novú liečbu chronických rán, liečbu larvami múch. Pre naše storočie larválna terapia je novinkou, ale naši predkovia správne a s dobrým efektom ju využívali na liečbu rán. Cez jeden prípad demonštrovali liečbu 8-ročnej chronickej rany na pravej dolnej končatine. Na videu účastníci mohli vidieť chov múch v umelých podmienkach, prípravu lariev na aplikáciu, samotnú aplikáciu biovrecúškov do rán a následnú starostlivosť o ranu. Napriek tomu, že téma bola zaujímavá a bola spracovaná na vysokej úrovni, nemohli sme sa umiestniť na poprednom mieste v danej súťaži.