+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

MLADÝ EURÓPAN 2022

Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlasujú už 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Našu školu reprezentovali: Kubišová Serena 2. PS S, Ábrahám Fanni a Zsemlyeová Tünde z 2. PS M triedy.