+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

LEGERE literárna súťaž

19. decembra 2016 sa konalo 3.kolo VI. Literárnej súťaže Legere, ktorú organizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF V Nitre.
V tomto roku za tému určili literárnu tvorbu známeho maďarského realistického spisovateľa Kálmána Mikszátha a vybrané diela súčasnej maďarskej literatúry. Súťažiaci v troch kolách riešili náročné úlohy testov a v poslednom kole sa predstavili aj kreatívnou mini prednáškou. Našu školu reprezentovali: Kitti Szombathelyi (III. ZAA M), Oľga Bordácsová (III. ZAA M) a  Rozina Enikő Varga (III. ZAA M).