+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Vianočná súťaž v skoku do výšky

20. decembra 2017 sa opäť konalo športové podujatie a to stredoškolská vianočná súťaž v skoku do výšky. Školu reprezentovali: Anna Hobot z 1. ZAB S, ktorá obsadila 6.miesto a Rebeka Bombicz, ktorá sa umiestnila na skvelom 5.mieste. Dievčatá boli naozaj veľmi šikovné, keďže súťaže sa zúčasnilo okrem iných stredných odborných škôl aj športové gymnázium. Blahoželáme študentkám aj pani profesorke.