+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

„Tento rok nám na súťaži vavrín nevyrástol.“

Je citát našej pani profesorky Mrg. Márie Törökovej, ktorá sa so študentmi aj tento rok prihlásila do súťaže v prednesu prózy „Pislákoló mécses V súťaži bolo zastúpených mnoho maďarských základných a stredných škôl. Na súťaži sa zišla silná konkurencia.

Našu školu reprezentovala Rozália Csető z III. ZAA M s úryvkom z románu Fürdés (Kúpanie) od Dezső Kosztolányiho. Téma vybranej ukážky bola veľmi aktuálna aj napriek tomu, že Kosztolányi napísal tento román v roku 1930. Predmetom románu je vzťah medzi otcom a synom a očakávania, nároky dospelých voči svojim deťom. Podriadenosť dieťaťa a jeho závislosť od rodiča je v práci jasne vykreslená. Vzájomné pocity chlapca a jeho otca sú  navzájom postavené do konfrontácie a tvoria hlavný konflikt románu. Aj dnes sú to často príliš vysoké očakávania, nedostatok nesebecke, bezpodmienečnej lásky, schopnosti a chcenia riešiť konflikty, čo v niektorých rodinách chýba.

V súťaži sme sa síce neumiestnili, ale tí, ktorí počuli interpretáciu úryvku zo spomenutého románu v podaní našej študentky, sa mohli zamyslieť nad svojím vzťahom k rodičom a aj preto účasť na súťaži stála zato!