+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Celoslovenská súťaž SZŠ SR v poskytovaní prvej pomoci

Národný program vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prvej pomoci presne definuje reťaz navzájom prepojených opatrení a činností, ktoré sú nevyhnutné na správne riešenie život a zdravie ohrozujúcich udalostí. Súčasťou reťazca je poskytovateľ prvej pomoci. Je to osoba, ktorá ja ako prvá na mieste náhlej príhody bez ohľadu na jej povolanie (odbornosť, odbornú spôsobilosť) a miesto príhody. Je potvrdené, že včasná aktivácia odbornej pomoci a poskytnutie účinnej prvej pomoci ešte pred príchodom profesionálnej pomoci na miesto náhlej príhody môže zásadne ovplyvniť závažnosť poranenia a výrazne zvýšiť šancu na prežitie.

Od zdravotníckeho pracovníka sa očakáva že si má osvojiť základné vedomosti poskytovania prvej pomoci, zručnosti na vysokej úrovni bez ohľadu na to, že na ktorej pozície pracuje.

Poslaním a cieľom celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci je predovšetkým rozšíriť vedomosti žiakov teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, zvýšiť odborné kompetencie žiakov v poskytovaní prvej pomoci, udržať si schopnosť rýchlo a kompetentne reagovať v kritických situáciách a v neposlednom rade pracovať v tíme.

Organizátori celoslovenskej súťaže boli: Stredná zdravotnícka škola – EK Dunajská Streda,
Asociácia SZŠ SR, Trnavský samosprávny kraj – odbor školstva.