+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY Z PRÍLEŽITOSTI STUŽKOVEJ SLÁVNOSTI

 

Milí štvrtáci!

 

V roku 2020 je všetko iné…. Mnohých vecí sme sa museli vzdať, medzi ktorými je aj naša  školská slávnosť –  stužková.  Plánovali ste ju, boli ste plní očakávania…. Ale  život sa rozhodol inak. Ako sa hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení.

Vaše cenné vedomosti a schopnosti ste museli a musíte preukázať inde – myslím tu aj na celoplošné testovanie. Pred pár rokmi ste sa rozhodli pre našu školu a vybrali ste povolanie zdravotníka. Ste veľmi cennými členmi našej školy a celej spoločnosti. Aj súčasná pandemická situácia nám jasne ukázala, aké dôležité je Vaše povolanie, Vaša práca – práca  praktickej sestry.

Ste žiakmi uznávanej strednej školy. Počas Vášho štúdia ste mohli vidieť aj pocítiť, že úspechy prichádzajú len tvrdou prácou. Dobré meno školy vieme zveľaďovať a zachovať  len ak všetci bojujeme spoločne. Som si istá, že v budúcnosti budeme na väčšinu z Vás veľmi hrdí.

V tejto neistej dobe chcem, aby ste vedeli, že sa na nás – na Vašich učiteľov – vždy môžete spoľahnúť. Sme tu pre Vás.

V nasledujúcich dňoch sledujte Vašu poštu, lebo k Vám prichádza malé prekvapenie od nás. Prajem Vám veľa úspechov, vytrvalosti a pevného zdravia.

 

S láskou

 

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy