+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

SKUPINA TRADICIONALISTOV

Naším hlavným cieľom je zavedenie tradície nosenia jednotnej kravaty s logom školy na školských akciách v mene jednotnosti žiakov školy.

Stanovili sme si nasledovné úlohy:

  • propagovať nosenie kravaty
  • poskytnúť informácie všetkým ročníkom školy
  • v spolupráci s triednymi učiteľmi informovať všetkých žiakov školy na triednických hodinách
  • ísť príkladom všetkým žiakom školy

Prosíme všetkých žiakov školy, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

  • nosenie kravaty bude povinné od usporiadania „Dňa školy“ v októbri 2019
  • cena kravaty je 4,80 eur, ktoré tento školský rok hradí škola
  • ak žiak kravatu stratí alebo zničí, musí si zakúpiť novú
  • žiak nosí kravatu s bielou košeľou alebo s blúzkou s golierom a podľa možnosti s čiernymi nohavicami alebo sukňou, ktoré si žiak zakúpi
  • kravata je povinná na všetkých školských akciách podľa pokynov vedenia školy a triedneho učiteľa

Ďakujeme všetkým žiakom školy za dodržiavanie pokynov! Sme vďačný, že môžeme spolu tvoriť tradície!