+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Realizácia projektu mesta, Dunajská Streda – „Spolu navzájom“

BEZ KOMENTÁRA