+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Prvé kroky na EDUPAGE

Naša škola používa aplikáciu a program EduPage ako informačný systém. Manuál Vám bude nápomocný pri práci s Edupage. Bližšie informácie Vám poskytujú triedni učitelia.

Vaše prvé kroky