+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Preškolenie zdravotníckych asistentov

V období: konca januára a začiatok februára 2023.
Prihláška je dostupná na webovej stránke škola https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/prihlasky-2/ a môžete ju podať osobne na sekretariáte školy alebo zaslať elektronicky na sekretariatszsds@zupa-tt.sk
Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.
Kontakt: Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 (0)31 552 26 50