+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Pracovná ponuka pre opatrovateľov a pre zdravotníckych asistentov

Domov seniorov AMBRÓZIA – Idősek Otthona hľadá opatrovateľov/ku, zdravotníckych asistentov. Kontakt: Mgr. Bodó Anna, 931 01 Šamorín, Kasárenská 1/A, t. č.:  0903 759 684