+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH V TSK

Trnavský samosprávny kraj sa po vzore Trenčianskeho kraja rozhodol vyčleniť finančné prostriedky na školský participatívny rozpočet pre stredné školy v jeho pôsobnosti.  Žiaci našej školy sa zúčastnili na úvodnom informačnom seminári, kde pomocou spoločenskej hry pochopili myšlienku participácie.

Na základe rozhodnutia TTSK sa projekt Participatívny rozpočet na školách pre školský rok 2019/2020 ruší z dôvodu pandémie CoVid19. Za pochopenie ďakujeme!

1.PSS_Móda zdravoťákov

2.ZAB