+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

OZNAM – – prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy –  Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely oznamuje počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka v školskom roku 2022/23 na odbor 5356 M zdravotnícky asistent.

Zdravotnícky asistent 5356M trieda s vjm   –     1 voľných miest. 2. kolo prijímacích skúšok sa koná 22.6.2022. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 031/552 26 50.